top of page
Lån meg ditt øre/Lend me your ear
02:47
Anne Cecilie Lie

Lån meg ditt øre/Lend me your ear

Lydvandring på Tøyen av Anne Cecilie Lie gjennom samarbeid med og presentert på Deichman Tøyen Bibliotek Vandringene er laget med utgangspunkt i intervjuer med planteforsker og biolog Anders Often fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning), biolog Hanna Bjørgaas fra Sabima (paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge) og zoolog og lektor Petter Bøckman fra det Naturhistoriske Museet i Oslo. Tekst lest inn av Sarah McDonald, Maria Elionore Wang Kvalmheim og Anne Cecilie Lie. Bortsett feltopptak av Anne Cecilie Lie er lydene fra freesound.org og BBC´s åpne lydarkiv. Tilsendt lydfil fra et kirsebærtre som drikker er fra kunstner Alex Metcalf med lov til å bruke i walken. Video redigert av Claudia Lucacel Filmet av Sahak Sahakian ----------------------------------------------------------------------------------------------- a Soundwalk at Tøyen by Anne Cecilie Lie through a collaboration with and presented at Deichman Tøyen Library The walk is based on interviews with plant researcher and biologist Anders Often from NINA (Norwegian Institute of Natural Research), biologist Hanna Bjørgaas from Sabima (Umbrella organization for biology associations in Norway) and zoologist and associate professor Petter Bøckman from the Museum of Natural History in Oslo. Text read by Sarah McDonald, Maria Elionore Wang Kvalmheim and Anne Cecilie Lie. Apart from the field recordings done by Anne Cecilie Lie the remaining sounds are from freesound.org and BBC's open audio archive. The audio file of a cherry tree drinking is sent with permission by artist Alex Metcalf to use in the walk. Video edited by Claudia Lucacel. Videorecordings by Sahek Sahekian
bottom of page